domingo, 16 de febreiro de 2014

Experimentos sobre a materia

Todos os obxectos están formados por materia que ten diversas propiedades comúns ( masa, volume...) e específicas que varían dunha sustancia a outra.Os alumnos de 6º B recollen neste video os experimentos que realizaron :experimentos de filtración,deformación, cambios de estado, reccións químicas, magnetismo, disolución....


Ningún comentario:

Publicar un comentario